Liên hệSố 09 Yết Kiêu, Phường 5, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng